EXPERT
SECTION
Dr Kulwant Gaur

Shine India Foundation

Uma Jhawar

M.K. International Eye Bank

Shripat Dixit

Gomabai Netralaya, Nimach

Ganesh Raj U

VisionMate Foundation

Dr. Anita Hada Sangwan

Mohan Foundation Jaipur Forum

Dr. Manisha Acharya

Eye Bank Association of India

Dr Sangeeta Gaur

Shine India Foundation

Sandipan Arya

Muskan Group Parmarthik Trust, Indore

Dr Rajshri Hirawat

Gomabai Netralaya, Nimach

Govind Gurbani

Mohan Foundation Jaipur Forum

Rishabh Jhawar

MK International Eye Bank

Devarkonda Subrmaniam

Gomabai Netralaya, Nimach

Vikas Dixit

Shine India Foundation

Gulshan Joshi

MK International Eye Bank

Yash Jhamb

Shine India Foundation

Namrata Biyani

MK International Eye Bank

Manoj Nahar

MK International Eye Bank

Dr. Trushaa Agrawal

MK International Eye Bank

Dr. Aanchal Agarwal

MK International Eye Bank

Mr. Ram Jat

MK International Eye Bank

Subhashji Paliwal

MK International Eye Bank

Narayan Baheti

M.K. International Eye Bank

Jeetu Bagani

MK International Eye Bank

Jigyasa Parekh

M.K. International Eye Bank